Cynhyrchiadau teledu, radio a chorfforaethol.
Production for tv, radio and corporate.

Ffilmio o'r awyr.
Aerial filming.


Hyfforddiant cyfryngau.
Media training.


Cyrsiau newyddion teledu i ysgolion cynradd.
Television news courses for primary schools.

Rhai o'n cleientiaid diweddar / Some of our recent clients:
Ebost/Email :     sgriptcyf@aol.com


Ffôn/Tel        :     07552 224458
Share by: